Trần Ngọc Cư

Tia Ló

Trần Ngọc Cư   Dù tôi viết về Anh bằng tiếng cà lơ Những đứa chung lớp chung bàn với tôi Đều hiểu được.

Copperhead Road

Song by Steve Earle (Bài nhạc đồng quê vui nhộn có nhắc đến chiến tranh Việt Nam) Trần Ngọc Cư dịch “Copperhead Road” đã…

Vong nhập

Trần Ngọc Cư Tôi sống ở Bãi Dâu, từ khi cùng một bác ấy gọi tôi bằng thằng cho đến khi chính bác ấy…

Đấu trường

Đông Nam Á trong thời đại cạnh tranh giữa các đại cường By Bilahari Kausikan, Foreign Affairs, Tháng Ba/Tháng Tư 2021 Trần Ngọc Cư…

Ngỏ với mây Tần

Trần Ngọc Cư  (Mến tặng Thu Ngoc Dinh)   Khi nhiệt huyết mất đi Người ta sẽ mất dần lẽ sống