Chúng tôi những người cao niên

Sire Apm Lukwesa 

 Họ gọi chúng tôi là “Những người cao niên”

Chúng tôi sinh ra vào những thập niên 40-50-60.

Chúng tôi lớn lên trong những năm 50-60-70.

Chúng tôi học hành vào những năm 60-70-80.

Chúng tôi hẹn hò vào những năm 70-80-90.

Chúng tôi kết hôn và khám phá thế giới vào những năm 70-80-90.

Chúng tôi xâm mình bước vào thập niên 80-90.

Chúng tôi ổn định vào những năm 2000.

Chúng tôi đã khôn ngoan hơn trong những năm 2010.

Và chúng tôi đang vững bước vượt qua năm 2020.

Hóa ra chúng tôi đã sống qua TÁM thập kỷ khác nhau…

Hai thế kỷ khác nhau…

HAI thiên niên kỷ khác nhau…

Chúng tôi đã chuyển từ gọi điện thoại có người điều hành cho các cuộc gọi viễn liên sang gọi video tới bất kỳ nơi nào trên thế giới.

Chúng tôi đã chuyển từ slide sang YouTube, từ đĩa nhựa đến âm nhạc trực tuyến, từ thư viết tay đến email và Whats App.

Chuyển từ các trận đấu thể thao tường thuật trực tiếp trên radio, đến TV đen trắng, TV màu rồi đến TV 3D HD.

Chúng tôi từng vác xác đến cửa hàng Video và bây giờ chúng tôi xem Netflix.

Chúng tôi đã biết đến những chiếc computer đầu tiên, thẻ đục lỗ, đĩa mềm và bây giờ chúng tôi có hàng gigabyte và megabyte trên điện thoại thông minh của mình.

Chúng tôi mặc quần short suốt thời thơ ấu và sau đó là quần dài, giày Oxford, quần ống loe, áo khoác vỏ sò và quần jean xanh.

Chúng tôi đã tránh được bệnh bại liệt ở trẻ sơ sinh, viêm màng não, bệnh polio, bệnh lao, cúm lợn và giờ là Covid-19.

Chúng tôi đi giày trượt, xe ba bánh, xe đạp, xe gắn máy, ô tô chạy bằng xăng hoặc dầu diesel và bây giờ chúng tôi lái xe hybrid hoặc xe điện.

Vâng, chúng tôi đã trải qua rất nhiều điều nhưng chúng tôi đã có một cuộc đời tuyệt vời xiết bao!

Họ có thể mô tả chúng tôi là những người “exennials”, những người sinh ra trong thế giới của những năm 50, có tuổi thơ analog và trưởng thành trong thế giới digital (kỹ thuật số)

Chúng tôi thuộc loại “Đã nhìn thấy tất cả”!

Thế hệ của chúng tôi thực sự đã trải qua và chứng kiến ​​nhiều hơn bất kỳ thế hệ nào khác trong mọi khía cạnh của cuộc sống.

Chính thế hệ của chúng tôi đã thích nghi với sự “THAY ĐỔI” theo đúng nghĩa đen.

Xin một tràng pháo tay thật lớn cho tất cả các thành viên của một thế hệ rất đặc biệt, sẽ là ĐỘC ĐÁO!
    image   

Sire Apm Lukwesa

 

They call us “The Elderly”

We were born in the 40-50-60’s.

We grew up in the 50-60-70’s.

We studied in the 60-70-80’s.

We were dating in the 70-80-90’s.

We got married and discovered the world in the 70-80-90’s.

We venture into the 80-90’s.

We stabilize in the 2000’s.

We got wiser in the 2010’s.

And we are going firmly through and beyond 2020.

Turns out we’ve lived through EIGHT different decades…

TWO different centuries…

TWO different millennia…

We have gone from the telephone with an operator for long–distance calls to video calls to anywhere in the world.

We have gone from slides to YouTube, from vinyl records to online music, from handwritten letters to email and Whats App.

From live matches on the radio, to black and white TV, colour TV and then to 3D HD TV.

We went to the Video store and now we watch Netflix.

We got to know the first computers, punch cards, floppy disks and now we have gigabytes and megabytes on our smartphones.

We wore shorts throughout our childhood and then long trousers, Oxfords, flares, shell suits & blue jeans.

We dodged infantile paralysis, meningitis, polio, tuberculosis, swine flu and now COVID-19.

We rode skates, tricycles, bicycles, mopeds, petrol or diesel cars and now we drive hybrids or electric.

Yes, we’ve been through a lot but what a great life we’ve had!

They could describe us as “exennials,” people who were born in that world of the fifties, who had an analog childhood and a digital adulthood.

We’ve kind of “Seen-It-All”!

Our generation has literally lived through and witnessed more than any other in every dimension of life.

It is our generation that has literally adapted to “CHANGE.”

A big round of applause to all the members of a very special generation, which will be UNIQUE!

 

Comments are closed.