Phạm Xuân Trường

Ngủ đi em một hũ sành

Phạm Xuân Trường   Chỉ còn một quãng nữa thôi Ngày mai em sẽ về nơi quê nhà Sài Gòn lộng lẫy xa hoa…