Lời thỉnh cầu của linh hồn người vợ

(Thay nén nhang cho hơn hai vạn linh hồn đồng bào tôi)

Phạm Xuân Trường

 

Buông em ra thôi anh ơi!

Thả em vào nước sông trôi Sài Gòn.

Từ nay một bố một con,

Một thân gà trống mỏi mòn năm canh.

Dúm tro thêm nặng hũ sành,

Đường quê thăm thẳm người tranh bước người.

Cồng kềnh tội lắm anh ơi.

Giữ cho con ấm kẻo trời đổ mưa!

Nghèo thành một kiếp sống thừa,

Một vuông nhà trọ rau dưa qua ngày.

Bao năm rồi vẫn trắng tay,

Đừng hương khói nữa, gió bay lên trời.

Người "về" đông lắm anh ơi!

Nại Hà lẩn thẩn sông trôi nghẹn dòng.

Trần gian chốt chắn đầy đường

Có em thêm nặng dúm xương lưu đày.

Ruộng đồng không cánh mà bay,

Bấy nhiêu “đầy tớ" đã xây lăng rồi.

Thả cho em xuống sông trôi

Quê đâu còn đất cho người nghèo chôn?

12/10/2021

P.X.T.

Comments are closed.