Trên Facebook/Minds

Chuyện 9 năm trước

Đặng Bích Phượng Rút kinh nghiệm từ những chuyện trước đây, bị “kẻ xấu cản phá” như buổi nói chuyện về biển đảo của…

Hịch thơ sĩ

Nguyễn Hoàng Anh Thư Ta thường nghe: kẻ làm thơ có thể chết bởi rượu, tử bởi trăng; có thể chết bởi thói ngông…

Thức trắng (*)

Thái Hạo Hôm qua, người thanh niên 30 tuổi quê Nghệ An từ Sài Gòn ra, ghé vào núi thăm. Lần đầu tiên chúng…