Mạc Văn Trang

Tôi đã thấy Ukraina…

(Gửi Nataliya Zhynkina) Mạc Văn Trang   Tôi đã thấy ngày 24/2/2022 Quân xâm lược Nga tràn vào Ukraina như bầy quỷ dữ Kín…