Đỗ Ngọc Thống

Nỗi sợ quan trên

(Rút từ facebook của Đỗ Ngọc Thống) Theo ông Bá Dương (*), Trung Quốc có lịch sử 5.000 năm. Trong 5.000 năm ấy, lực…

Ai hạnh phúc hơn?

(Rút từ facebook của Đỗ Ngọc Thống) 1. Tôi đã quen và gặp những người tiền nhiều đến mức không biết dùng thế nào…