Thái Hạo

Công dân

Thái Hạo Một người bạn cũ đã nhiều năm không gặp, hôm rồi ghé chơi. Hắn buồn buồn nói, “Bất công và bức xúc…

Chúng ta 2022

Thái Hạo Hội nghị những người viết văn trẻ: “Vì sao chúng ta viết”. Một câu hỏi hay, và súc tích. Nhưng khiến tôi…

Thơ Thái Hạo

Thảm sát   Bây giờ là 8 giờ sáng tôi không biết thầy cô giáo của con tôi đang làm gì trong lớp học…

Ẩm thực và văn học

Thái Hạo Có người khẳng định rằng, nếu không cải tiến, chỉ nội trong 10 – 20 năm nữa bánh chưng sẽ biến mất….