Thái Hạo

Công bằng nào?

Thái Hạo Thử đặt ra một tình huống giả định thế này. Tôi đang ngồi đợi để lên máy bay, trên băng ghế có…

Lạ lùng!

Thái Hạo Đây là khuôn viên của Di tích quốc gia Đền thờ Lê Văn Hưu ở Thiệu Trung, Thiệu Hóa, Thanh Hóa. Nhưng…

Thơ Thái Hạo

Những con ốc biển   Đưa con về biển mùa đông sương mù đứa bé kêu lên vì những con thuyền đang bay trên…

Ly cà phê đầu tiên

Thái Hạo Lâu rồi, khi đó tôi nhỏ, khoảng năm chín mấy, chú tôi từ Đồng Nai về thăm quê, chú mang theo cà…

Đạo đức

Thái Hạo Tôi muốn chia nó thành 2 lớp, là đạo đức xã hội và đạo đức cá nhân. Xin lấy một ví dụ…

Công dân

Thái Hạo Một người bạn cũ đã nhiều năm không gặp, hôm rồi ghé chơi. Hắn buồn buồn nói, “Bất công và bức xúc…

Chúng ta 2022

Thái Hạo Hội nghị những người viết văn trẻ: “Vì sao chúng ta viết”. Một câu hỏi hay, và súc tích. Nhưng khiến tôi…