Trn Facebook/Minds

Cái ác

??ng Qu?c Thng Trong m?y nga?y v??a qua, khng bi?t do m?t tru?ng h??p ng?u nhin na?o ma? ti toa?n xem, nghe, va? ?o?c…