Trên Facebook/Minds

Hịch thơ sĩ

Nguyễn Hoàng Anh Thư Ta thường nghe: kẻ làm thơ có thể chết bởi rượu, tử bởi trăng; có thể chết bởi thói ngông…

Thức trắng (*)

Thái Hạo Hôm qua, người thanh niên 30 tuổi quê Nghệ An từ Sài Gòn ra, ghé vào núi thăm. Lần đầu tiên chúng…

Mạ thủ

Nguyễn Văn Tuấn Tôi mới học được một danh từ mới: mạ thủ. Một cách ngắn gọn, mạ thủ là một kẻ chuyên nghề…

Thầy Phạm Vĩnh Cư

Tạ Duy Anh Tôi xin thưa trước rằng đây không phải là một bản tham luận mang tính học thuật, về những thành tựu…