Trên Facebook/Minds

Bố tôi

Nguyễn Quốc Linh Bố ơi, con có một vài tâm tình với bố và những người bạn, học trò yêu quí bố.