Vấn đề hôm nay

Ảo tưởng tự do

Inrasara Nhà phê bình Nguyễn Thanh Sơn trả lời phỏng vấn: "Bây giờ người viết hoàn toàn tự do. Chỉ trong một tích tắc,…

Suy ngẫm

Nguyễn Xuân Thọ Sao lại phải giống nhau? Tôi có thói xấu là hay chửi chính phủ. Bà Merkel luôn bị tôi phê phán…

Thi… xấu!

Nguyễn Hoàng Văn Đã đến lúc chúng ta nên tổ chức thi… xấu và, tiện thể, cũng nên thi luôn cả chuyện bất tài!…