Trần Kiêm Đoàn

Sau giấc Trường Sơn

Trần Kiêm Đoàn Một ngày mùa Thu, thi sĩ Trần Trung Đạo từ Boston gọi báo tin về sức khỏe của Hòa thượng Thích…

Tiếng mẹ cười

Trần Kiêm Đoàn Vu Lan về… Vu Lan cũng như Giáng Sinh, không còn là ngày lễ riêng tôn giáo. Đó là những dấu…

Tết Nguyên tiêu

Trần Kiêm Đoàn Hình ảnh và nội dung tết Nguyên tiêu vẫn còn là một khái niệm tương đối xa lạ với phần đông…

Lên Fây

Trần Kiêm Đoàn Hai cô đi chợ miền quê. Sau những chuyện trò nồi niêu soong chảo về mùa màng, làng nước cho đến…

Giải oan cơm hến Huế

Trần Kiêm Đoàn Chén rượu làng Chuồn xin uống cạn, Giải oan cơm hến dở, ngon này. (phóng tác thơ Tô Thùy Yên –…