Vấn đề hôm nay

Bạo động

Nguyễn Đức Tùng Con người sinh ra không có tính bạo động. Hãy ngắm một đứa trẻ, chúng có thể có những phản ứng…