Văn bản Thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận và Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen

Văn Việt xin công bố tài liệu sau đây vì thấy rất có ích cho người dân thực hiện quyền “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” lâu nay vẫn được nhắc đi nhắc lại trên báo chí và văn bản của Đảng và Nhà nước. Chúng tôi rất mong được các vị thức giả tham gia thảo luận về văn bản thỏa thuận hợp tác này.

Văn Việt

 

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

 

image

image

image

image

image

image

image

image

Comments are closed.