Thảo luận

Bàn tròn Quỷ Vương (8)

Vũ Ngọc Tiến giải mã cái ác qua tiểu thuyết lịch sử “Quỷ Vương” Nhà văn Hoàng Quốc Hải   Nhà văn Vũ Ngọc…

Bàn tròn Quỷ Vương (7)

“Quỷ Vương”: Tiểu thuyết Bóng và Hình Trương Văn Dân, Tp HCM   Tiểu thuyết “Quỷ Vương” của nhà văn Vũ Ngọc Tiến do…