Đặng Mai Lan

Con đường

  Đặng Mai Lan * Gửi Nguyễn Bá Khanh, một ngày không thể quên. Cho đến lúc này, tôi tự hỏi có bao nhiêu con…

Mưa ngày cũ

Truyện Đặng Mai Lan Trong số 48 truyện ngắn, Mưa ngày cũ là bài thứ nhất tác giả chọn đăng vào tuyển tập "Văn…

Văn tuyển 30

Đặng Mai Lan Tôi có người bạn văn, "thân" hay không thật khó xác định điều này. Vì chúng tôi chỉ gặp nhau một…