Nguyễn Anh Tuấn

Thơ Nguyễn Anh Tuấn

PHÚNG DỤ VẦNG MÂY Anh viết vầng mây icon mặt cười Bay lửng lơ Chắn nắng Anh viết vầng mây con thuyền bay Chở…

Thơ Nguyễn Anh Tuấn

NHỮNG PHÚNG DỤ ĐEN VÀ TƯƠI SÁNG VỀ NHỮNG BI TRÁNG CỦA HIỆN TRẠNG CON NGƯỜI

Thơ Nguyễn Anh Tuấn

Nguyễn Anh Tuấn sinh năm 1972 tại Nghệ An. Tốt nghiệp Cử nhân Ngữ Văn trường Đại học Sư phạm Vinh 1997. Tốt nghiệp…