Nguyễn Anh Tuấn

Thơ Nguyễn Anh Tuấn

PHÚNG DỤ BONJOUR CON BƯỚM Gương mặt về sau đêm Như Venus rất sự mĩ mãn Tivi nắng líu lo ☆   PHÚNG DỤ…

Thơ Nguyễn Anh Tuấn

    ĐANG MỌC LÊN BẢN SOTANA RẤT KHÁC   1 PHÚNG DỤ BÀI THƠ KHÔNG MỌC TÓC   Tiếng cười ròng ròng Cơn…

Thơ Nguyễn Anh Tuấn

TÔI THẦM ĂN NỖI RỰC RỠ NHỮNG ĐÊM      PHÚNG DỤ TIẾNG HÁT   Ngôn ngữ của mùa xuân Ánh mắt con mèo…

Thơ Nguyễn Anh Tuấn

PHÚNG DỤ VẦNG MÂY Anh viết vầng mây icon mặt cười Bay lửng lơ Chắn nắng Anh viết vầng mây con thuyền bay Chở…

Thơ Nguyễn Anh Tuấn

NHỮNG PHÚNG DỤ ĐEN VÀ TƯƠI SÁNG VỀ NHỮNG BI TRÁNG CỦA HIỆN TRẠNG CON NGƯỜI

Thơ Nguyễn Anh Tuấn

Nguyễn Anh Tuấn sinh năm 1972 tại Nghệ An. Tốt nghiệp Cử nhân Ngữ Văn trường Đại học Sư phạm Vinh 1997. Tốt nghiệp…