Nguy?n Quang

Ru (3)

Kim Thy Nguy?n Quang d?ch, 2022 *** Chng ti khng bi?t mnh ?ang ? ?u. Chng ti m?i ??t chn ln vng ??t li?n…

Ru (2)

Kim Thy Nguy?n Quang d?ch, 2022 *** D sao ?i n?a, k? t? khi v??t thot b?ng thuy?n, chng ti ? h?c ???c cch…

Ru (1)

Kim Thy Nguy?n Quang d?ch, 2022 Trong ti?ng Php, ru c ngh?a l dng su?i nh? v, theo ngh?a bng, l dng, dng ch?y…