Nguyễn Thanh Châu

Thơ Tô Thùy Yên

Cách nay ít lâu, khi giới thiệu chùm thơ của Nh. Tay Ngàn, chúng tôi đã nói đến việc sưu tập thơ của nhà…

Nh. Tay Ngàn

Nguyễn Thanh Châu Thời gian gần đây, nhà thơ Nguyễn Thanh Châu đã dành nhiều thời gian cho việc tìm kiếm, sưu tập những…

THƠ NGUYỄN THANH CHÂU

Nguyễn Thanh Châu sinh năm 1951 tại Sài Gòn, theo học trung học Petrus Ký rồi Đại học Vạn Hạnh. Từ 6/1972, động viên…