Pham Viem Phuong

Fernando

FB Pham Viem Phuong Đó là tên của một bài hát bằng tiếng Anh của ban Abba (Thụy Điển), kể chuyện hai chiến hữu…