Trần Văn Chánh

Tưởng nhớ nhà giáo Phạm Toàn

Trần Văn Chánh Sáng 26.6.2019, đọc bài “Cái ôm cuối cùng” của Đoan Trang và bài “Hẹn gặp lại bác Phạm Toàn” của NS…