Những giây phút năm cũ sang năm mới, nhớ những người ra đi…