Chân dung biếm các nhà văn mà tôi yêu thích

Lý Trực Dũng

Các nhà văn nổi tiếng ngày càng nổi tiếng hơn nhờ tranh chân dung biếm họa. Lời khuyên của tôi: Các anh các chị nên chơi nên kết giao với các họa sĩ biếm họa.

Có tranh chân dung nhà văn được vẽ dựa theo tác phẩm để đời của nhà văn đó. Có tranh chân dung nhà văn dựa vào tính cách, nghĩa khí hay đơn giản chỉ dựa vào ngoại hình của nhà văn ấy… Biếm họa chân dung luôn giữ một nguyên tắc: Cường điệu tối đa, làm cho người xemsướng khi xem các bức tranh chân dung biếm họa này. Phải công nhận bản thân chân dung các nhà văn đã rất đa dạng, hấp dẫn. Vì vậy các Họa sĩ biếm họa rất khoái chế biến họ cho nó đa dạng, hấp dẫn sâu sắc và… tình hơn!

Xin giới thiệu với độc giả yêu văn và yêu các nhà văn chùm tranh chân dung biếm họa các nhà văn: Honoré de Balzac, Mark Twain, Ernest Hemingway, Maiakovski, Aleksandr Solzhenitsyn, Victor Hugo, Gabriel Garcia Marquez, Herman Hesse, Berthold Brecht, Tô Hoài, Mạc Can, Nguyễn Quang Sáng của các HS biếm họa quốc tế và Việt Nam. Riêng cái ảnh chân dung của nhà văn Nguyên Ngọc cười tươi khi bị tôi hỏi: “Đất nước đứng lên của anh sao cù lần không chịu đứng lên vậy anh?” đã quá biếm rùi nên các hoa sĩ biếm họa nhất trí không vẽ, không vẽ nữa, vì tự nó đã là một tranh chân dung biếm họa xuất sắc rùi .

Aleksandr SolzhenitsynBerthold BrechtBoris Ppasternak-Ernst HemingwayGabriel Garcia Marquez-Herman HesseHonor de Balzacmac_canMaiakovskiMark TwenNguyên NgọcQ_sangTô HoàiVictor Hugo

Comments are closed.