Mỗi tuần một trang biếm họa (36) – Cuộc chiến xâm lược Ukraina: tranh đường phố

Văn Việt tuyển chọn

Bristol (Anh)

Frankfurt (Đức)

Glasgow (Scotland)

Jakarta (Indonesia)

Colmar (Pháp)

Lille (Pháp)

Middlesbrough (Anh)

Toronto (Canada)

Toronto (Canada)

Turin (Italie)

Pháp

Valencia (Tây Ban Nha)

Madrid (Tây Ban Nha)

Madrid (Tây Ban Nha)

Dusseldorf (Đức)

Amsterdam (Hà Lan)

Barcelona (Tây Ban Nha)

Gdansk (Ba Lan)

Buenos Aires (Argentina)

Vienna (Áo)

Podgorica (Montenegro)

Gdansk (Ba Lan)

Nguồn: https://creapills.com/oeuvres-street-art-soutien-ukraine-20220315

Comments are closed.