Thông báo kết quả Giải Văn Việt lần thứ Tám (năm 2022)

Hội đồng Giải Văn Việt đã thống nhất kết quả Giải Văn Việt lần thứ Tám (năm 2022) như sau:

Giải Văn năm nay không được trao cho tác phẩm nào vì không có tác phẩm nào đạt đủ số phiếu bầu theo Quy chế (Ban Xét Giải Văn gồm các nhà văn Ngô Thị Kim Cúc, Võ Thị Hảo, Nguyên Ngọc, Vũ Ngọc Tiến và Nguyễn Viện).

Giải Thơ được trao cho chùm thơ của nhà thơ Tuệ Nguyên với 5/5 phiếu bầu chọn của tất cả các thành viên Ban Xét Giải Thơ (gồm các nhà thơ, nhà nghiên cứu – phê bình Lý Đợi, Phạm Xuân Nguyên, Ý Nhi, Nguyễn Đức Tùng và Giáng Vân).

Giải Nghiên cứu – Phê bình được trao cho tác phẩm Văn xuôi Trần Vũ – một “trường hợp” khác của nhà nghiên cứu – phê bình Đoàn Huyền với 5/5 phiếu bầu chọn của tất cả các thành viên trong Ban Xét Giải Nghiên cứu – Phê bình (gồm các nhà nghiên cứu Hoàng Dũng, Phan Huy Dũng, Nguyễn Đức Mậu, Inrasara và nhà thơ – dịch giả Hoàng Hưng).

Giải của Chủ tịch Hội đồng được trao cho tác phẩm Tư liệu thảo luận 1955 về tập thơ “Việt Bắc” của nhà nghiên cứu Lại Nguyên Ân với 15/15 phiếu bầu chọn của tất cả các thành viên trong Hội đồng Xét giải.

Giải Đặc biệt đã có chủ với 15/15 phiếu bầu chọn của tất cả các thành viên trong Hội đồng Xét giải. Tuy nhiên, vì một số lý do, tên tuổi tác giả được giải sẽ được công bố sau và giải sẽ được trao vào một thời điểm thuận lợi.

Các Giải Thơ và Nghiên cứu – Phê bình sẽ được nhận Giấy chứng nhận Giải của Chủ tịch Hội đồng Nguyên Ngọc kèm theo một số tiền tượng trưng trị giá 1000 USD.

Giải của Chủ tịch Hội đồng sẽ được nhận Giấy chứng nhận Giải của Chủ tịch Hội đồng Nguyên Ngọc kèm theo một số tiền tượng trưng trị giá 500 USD.

Giải Đặc biệt sẽ được nhận Giấy chứng nhận Giải của Chủ tịch Hội đồng Nguyên Ngọc kèm theo một số tiền tượng trưng trị giá 2000 USD.

Ban Tổ chức Giải Văn Việt xin tri ân các tác giả đã đem lại giá trị cho Giải Văn Việt, các nhà văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu – phê bình đã nhiệt tình và công tâm làm việc trong các Ban Xét Giải, xin tri ân nhà tài trợ chính của Giải là TS Nguyễn Quang A.

Ngày 3/3/2023

Chủ tịch Hội đồng Giải Văn Việt

Nguyên Ngọc

GIAY CHUNG NHAN

 

Nu DOAN HUYEN-01-01 (1)_thumb[1]

Nu NGUYEN AN-01-01-01_thumb[1]

Comments are closed.