Annie Ernaux

Chàng

Annie Ernaux Trần Doãn Nho chuyển ngữ (Từ nguyên bản tiếng Pháp, Le jeune homme, tác phẩm mới nhất của Annie Ernaux, Nobel Văn…

Diễn từ Nobel

Annie Ernaux Hà Dương Tường dịch, Đỗ Tuyết Khanh hiệu đính Hơn một tháng trước, Văn Việt đã đăng Diễn từ Nobel của Annie…

Thư gửi Tổng thống

Annie Ernaux Ngân Xuyên dịch từ tiếng Pháp (Nhà văn Pháp Annie Ernaux, sinh 1940, vừa được Uỷ ban Nobel công bố trao tặng…