Đặng Văn Sinh

Cồn Vành một thuở

Đặng Văn Sinh Sông Kinh Thầy về đến địa phận Linh Khê bất chợt chia làm hai nhánh. Nhánh chính lượn sát làng Yên….

Ngọ Mùi hương hội

Đặng Văn Sinh Chúng tôi vừa tìm được cuốn ghi chép về khoa thi Hương vào năm Thành Thái thứ 6 (1894) và khoa…

Văn hóa… dô!

(Rút từ facebook của Đặng Văn Sinh) (Nhại thơ ngũ ngôn của bác Thái Bá Tân về thứ văn hóa mới được xác lập…