Lã Nguyên

Anh em công nhân chú ý!

M. Gorky, “Đời mới”, № 177, 10 (23), tháng Mười một, 1917. Lã Nguyên dịch từ tiếng Nga Vladimir Lênin đã đưa về nước…

Thư gửi Đảng Cộng sản Liên Xô

A. A. Fadeev Lã Nguyên dịch từ http://mspu.org.ua/pulicistika/14183-aleksandr-fadeev-ne-vizhu-vozmozhnosti-dalshe-zhit.html (Vào ngày 13 tháng 5 năm 1956, Alexander Alexandrovich Fadeev (1901 – 1956) – tác giả…