Ngô Quốc Phương

Tháng Bảy đi, tháng Tám về…

Ngô Quốc Phương Tháng Bảy đầy ắp sự kiện, cái sau xuất hiện, tranh chấp sự chú ‎ý của công luận với cái trước,…