Nguyễn Hữu Liêm

Hay ho chi bóng đá

Nguyễn Hữu Liêm “Một trận bóng đá cũng giống như là một vở kịch lớn ở hí trường, với một câu chuyện lớn được…