Nguyễn Văn Thọ

Hy vọng Nguyễn Huy Thiệp

Nguyễn Văn Thọ Như nhiều bè bạn văn chương biết, cách đây gần hai tháng nhà văn xuất sắc mảng truyện ngắn hiện đại…

Thằng Phoóng, em tôi

Truyện Nguyễn Văn Thọ Minh họa của Thành Chương Phoóng kém tôi một tuổi.  Năm hai mươi mốt tuổi, tôi từ Hà Nội lên…

Lạc cõi giang hồ

Truyện ngắn Nguyễn Văn Thọ Tôi đã nghe câu chuyện đại khái như thế này từ một con người có thực: nhà thơ –…