T.Vấn

Người tình khói sương

Tạp bút T.Vấn Họa phẩm Marynka Smoking (1980) của họa sĩ người Mỹ Ronald Brooks Kitaj 1 Khúc dạo đầu của một cuộc chia…