T.Vấn

Gánh phở rong thời thơ ấu

T.Vấn Cố ký giả Phan Nghị mở đầu thiên phóng sự Phở Sài Gòn Xưa và Nay của mình bằng câu “Cũng như thịt…

Lời trần tình đầu năm

T.Vấn Tranh: Mai Tâm 1. Thế là đã hết một năm nữa. Những con số điện tử trên tờ lịch đổi chỗ cho nhau…