T.Vấn

Hồi sinh

T.Vấn Người qua sông Mê, Nhớ nẻo quay về… (T.Vấn) 1. Đêm qua, nhận được mảnh điện thư của người bạn cũ từ dạo…

Đừng nỡ bạc đầu nghe em

T.Vấn Bà Nguyễn Đình Toàn (Ảnh chụp Nov. 2014 – T.Vấn) 1. Lưu Na từ California gọi điện thoại báo tin chị Hồng Ngọc,…