Tạ Duy Anh

Cung đàn số phận

Tạ Duy Anh   Tôi đã muốn quên cuốn sách ấy đi, vì vài lý do riêng. Nhưng vừa đọc bản thảo tập kịch…

Bi hài chuyện biên tập sách

 Tạ Duy Anh   Không thể nhớ đã có bao nhiêu chuyện cười ra nước mắt xảy ra trong thời gian 20 năm làm…

Nhớ rét

 Tạ Duy Anh   Chưa về già đã lẩn thẩn. Nhớ gì chả nhớ, lại đi nhớ rét! Nhưng mà mặc ai nói gì…

Chữ và thầy

Tạ Duy Anh (Kính dâng hương hồn bà nội) Bà nội tôi hoàn toàn mù chữ. Cả đời bà không có một ngày học…

Điện ảnh sướng thật

Tạ Duy Anh Đều là làm nghệ thuật, nhưng so với đám viết văn thì những người làm điện ảnh quá sướng, được Bộ…