Tạ Duy Anh

Đừng mơ hão

Tạ Duy Anh Nhân vụ cô giáo Thơ, thấy đau buồn cho nền giáo dục nước nhà. Điều đó cho thấy tương lai sẽ…

“Nhạy cảm”

Tạ Duy Anh Sau khi tôi đăng bài “Xuất bản sách”, nhiều bạn ngỏ ý muốn biết để có thể làm nghề biên tập…

Đất mồ côi

Tạ Duy Anh Theo lời mẹ tôi kể thì đáng lẽ tôi đã chết khi mới ba tháng tuổi. Trên đường đem tôi về…

Đất, máu và sắt

Tạ Duy Anh Toàn bộ mảnh đất Đồng Sênh thuộc diện “chó ăn đá, gà ăn sỏi”, với biểu giá đền bù hiện tại…

Đại bại

Tạ Duy Anh Rất nhiều tài liệu chứng thực trong Hội nghị Giơ-ne-vơ Trung Quốc một mực ép miền Bắc Việt Nam chấp nhận…