Tạ Duy Anh

Nghệ sĩ

Tạ Duy Anh (Gửi một nhà văn trẻ) Thời còn là sinh viên của trường Viết văn tôi hay thức đêm. Ban ngày học…

Thầy Phạm Vĩnh Cư

Tạ Duy Anh Tôi xin thưa trước rằng đây không phải là một bản tham luận mang tính học thuật, về những thành tựu…

Đừng mơ hão

Tạ Duy Anh Nhân vụ cô giáo Thơ, thấy đau buồn cho nền giáo dục nước nhà. Điều đó cho thấy tương lai sẽ…

“Nhạy cảm”

Tạ Duy Anh Sau khi tôi đăng bài “Xuất bản sách”, nhiều bạn ngỏ ý muốn biết để có thể làm nghề biên tập…