Tạ Duy Anh

Chữ và thầy

Tạ Duy Anh (Kính dâng hương hồn bà nội) Bà nội tôi hoàn toàn mù chữ. Cả đời bà không có một ngày học…

Điện ảnh sướng thật

Tạ Duy Anh Đều là làm nghệ thuật, nhưng so với đám viết văn thì những người làm điện ảnh quá sướng, được Bộ…

Người PTSD

(Tiểu thuyết của Thương Hà, Nxb Hội Nhà văn, 2021) Tạ Duy Anh Bạn đọc sẽ sớm biết P.T.S.D là gì, sau vài phút…

Một trăm ngàn tỷ

Tạ Duy Anh Một anh bạn nhà quê của tôi chuyên nghề nuôi vịt lấy trứng, chả hiểu nghe tin từ đâu, bảo tôi…