Thái Kế Toại

Cuốn sách đi tìm 33 năm

Thái Kế Toại Tôi vào ngành anh ninh văn hóa đã phải nhập tâm ngay những cái tên gọi là tác phẩm văn học…

Phan Tại, lao khổ vì sân khấu

Thái Kế Toại Báo Thời mới Hà Nội ngày 21-1-1960 đưa tin: “Ngày 19-1-1960, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã xử…

Đừng kể tên tôi (kỳ 1)

Truyện ký của Phan Thúy Hà CÁI GIÁ CỦA CHIẾN THẮNG LỚN HƠN SỰ THẬT CỦA NÓ Đại tá Thái Kế Toại Tôi là…