Thái Kế Toại

Lê Đạt

Thái Kế Toại trích tuyển tư liệu   Thưa anh em bạn bè, Tôi không muốn viết lại tư liệu mà chỉ muốn trích…

Phùng Cung – Người xem đêm

Thái Kế Toại Ngay từ buổi gặp đầu tiên Phùng Cung đã để lại cho tôi ấn tượng khó quên. Khi bàn thực hiện…

Nguyễn Dậu

Thái Kế Toại Nguyễn Dậu, tên khai sinh là Nguyễn Ngọc Song, cũng có tên là Trương Mẫn Song vì mẹ ông họ Trương,…

Cuốn sách đi tìm 33 năm

Thái Kế Toại Tôi vào ngành an ninh văn hóa đã phải nhập tâm ngay những cái tên gọi là tác phẩm văn học…

Phan Tại, lao khổ vì sân khấu

Thái Kế Toại Báo Thời mới Hà Nội ngày 21-1-1960 đưa tin: “Ngày 19-1-1960, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã xử…