Thái Kế Toại

Con đường của kẻ sĩ

Thái Kế Toại Sau tiểu thuyết Quỷ vương xuất bản 2016 Vũ Ngọc Tiến lại vừa hoàn thành bản thảo cuốn tiểu thuyết mới…

Bài thơ tháng Tư

Thái Kế Toại   Tháng Tư 1975 Tôi đang mặc áo lính viết ký sự lịch sử về Chiến tranh phá hoại tại đường…

Trần Công

Thái Kế Toại     Trần Công mất tại Hà Nội ngày 5-10-2016. Đạo diễn Đặng Nhật Minh là người viết và đọc điếu…

Tam Đảo mù sương

Thái Kế Toại   Bắt đầu bằng nỗi nhớ dải núi này ở phương Nam. Ký ức gợi nhớ về những trang văn của…

Quang Dũng

Thái Kế Toại   Wikipedia viết tiểu sử Quang Dũng như sau: Quang Dũng (tên khai sinh là Bùi Đình Diệm; sinh 11 tháng…

Lê Đạt

Thái Kế Toại trích tuyển tư liệu   Thưa anh em bạn bè, Tôi không muốn viết lại tư liệu mà chỉ muốn trích…

Phùng Cung – Người xem đêm

Thái Kế Toại Ngay từ buổi gặp đầu tiên Phùng Cung đã để lại cho tôi ấn tượng khó quên. Khi bàn thực hiện…

Nguyễn Dậu

Thái Kế Toại Nguyễn Dậu, tên khai sinh là Nguyễn Ngọc Song, cũng có tên là Trương Mẫn Song vì mẹ ông họ Trương,…

Cuốn sách đi tìm 33 năm

Thái Kế Toại Tôi vào ngành an ninh văn hóa đã phải nhập tâm ngay những cái tên gọi là tác phẩm văn học…