Vũ Ngọc Tiến

Chuyện thật làng Kình

Truyện Vũ Ngọc Tiến Câu chuyện chẳng có gì vui, toàn những việc làm gian giảo ma mãnh của một dạng yêu-quái-giả-hình-người đang đầy…