Lời tri ân gửi đến một người bạn thơ!

Dadolin Murak

Bản dịch của Văn Việt

clip_image002[4]

Nhà thơ Khet Thi đang diễn thuyết trong một cuộc biểu tình chống độc tài.

Bọn Tatmadaw man rợ

Giết chết bạn

Sau khi hỏi cung và tra tấn bạn

 

Nhưng cuộc hành hương của bạn không kết thúc

Ở Myanmar, vì

Những lời mạnh mẽ và đầy chất thơ của bạn

đang ào ào bung nở

Trong hàng ngàn trái tim và khối óc của người Miến Điện

Như những bông hoa

 

Khi bạn viết một cách tuyệt vời và mạnh mẽ

“Họ bắn vào đầu,

nhưng họ không biết cuộc cách mạng ở trong trái tim. ”*

Thì họ chỉ giết cơ thể của bạn, nhưng

Họ không giết được linh hồn của bạn

 

Bài thơ của bạn sắc bén

Hơn lưỡi lê của họ

Lời nói của bạn truyền nhanh

Hơn đạn của họ

   

Dili, Timor-Leste, 10/5/2021.

* Trích thơ của Khet Thi. Nhà thơ đã bị Tatmadaw giết vào ngày 21/10/21 và nội tạng của anh bị lấy đi.

A Tribute to a Fellow Poet!

By Dadolin Murak

The barbaric Tatmadaw

Killed you

After interrogating and torturing you

But your pilgrimage does not end

In Myanmar, cause

Your powerful and poetic words

Have been flourishing

In thousands of Burmese hearts and minds

Like the blossoms

As you penned it superbly and powerfully

“They shoot in the head,

but they don’t know the revolution is in the heart.”*

They killed your body, but

They failed to kill your soul

Your poems are sharper

Than their bayonets

Your words spread faster

Than their bullets

Dili, Timor-Leste, 10/5/2021.

*From poet Khet Thi’s poem. The poet was killed by Tatmadaw on 10/05/21 and his organs removed.

Nguồn: FB Dadolin Murak

Comments are closed.