Báo Giấy số 48 tháng 8 – 2018

Văn Việt vừa nhận được Báo Giấy số 48 tháng 8 – 2018 của CLB Thơ Tân Hình Thức dưới dạng PDF. Xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc.

Địa chỉ trang mạng Thơ Tân hình thức: http://thotanhinhthuc.org/

image

Comments are closed.