Seminar: Phan Châu Trinh – nhà cách mạng khai sáng

Đơn vị tổ chức: Nhà xuất bản Tri Thức

Diễn giả: G.S Chu Hảo (Giám đốc NXB Tri thức)

Thời gian: 14h – 16h30, thứ 6, ngày 20/04/2018

Địa điểm: Hội trường tầng 3 – Toà nhà VUSTA 53 Nguyễn Du, Hà Nội

Lịch sử càng lùi xa, Phan Châu Trinh càng hiện rõ lên như một nhà tư tưởng mang tinh thần khai sáng  của Việt Nam hồi đầu thế kỷ 20 ví như Fukuzawa của Nhật Bản hồi giữa thế kỷ 19. Các ông là các Nhà cách mạng khai sáng của dân tộc mình. Nhưng vì sao Fukuzawa thì thành công mà Phan Châu Trinh lại thất bại? Vì sao tuy thất bại nhưng tư tưởng canh tân còn sống mãi và còn nguyên giá trị thời sự cho đến ngày nay? Chúng ta, những hậu duệ của Phan Châu Trinh tiếp tục sự nghiệp của cụ thế nào? Chúng ta hãy cùng suy ngẫm.

Kính mời quý độc giả cùng tham dự và trao đổi với diễn giả tại buổi seminar.

Trân trọng,

NXB Tri thức

Comments are closed.