Nhà văn Thuận từ chối Giải thưởng của Hội Nhà Văn Hà Nội

FB Anh Thuan Doan

Thuận“Tôi từ chối giải thưởng của Hội Nhà Văn Hà Nội vì Hội chưa làm đúng trách nhiệm – bảo vệ quyền tự do sáng tác của các nhà văn”

Hôm qua, khi được phỏng vấn nhanh, mình có trả lời rõ ràng như vậy (vẫn còn lưu trong messenger). Bây giờ nhà báo lại bảo vì “lý do cá nhân”.

Thôi thì nhờ anh Phây đưa tin hộ.
(Tất nhiên đây là câu trả lời của riêng mình. Dịch giả Lê Ngọc Mai có thể có câu trả lời khác.)

Nhà văn Thuận và Lê Ngọc Mai từ chối giải thưởng HNV Hà Nội

Tác phẩm “Ngôn từ” của Jean Paul Sartre nhận số phiếu bầu cao nhất để nhận giải văn học dịch nhưng hai dịch giả Thuận và Lê Ngọc Mai đã từ chối nhận giải.

NEWS.ZING.VN

https://www.facebook.com/anhthuan.doan/posts/1544650775652903

Comments are closed.