Thương Bác thì cho Bác nằm

(Rút từ FB Artist Đỗ Minh Tuấn)

clip_image001

 

Giặc Đền, giặc Tượng, giặc Cây
Trong ba giặc ấy, diệt ngay giặc nào?
Diệt thằng giặc Tượng cho tao!
Nó làm khổ Bác đã bao nhiêu ngày

Bác nằm xa đất xa cây
Còn hơn đứng dậy giơ tay giữa trời
Lạnh lưng cốt thép trong đời
Gió mưa trên mặt, nhoẻn cười quanh năm
Đã sinh ra kiếp con tằm
Cho đời rút ruột có nằm được yên?
Đã phơi mặt giữa đồng tiền
Phải theo bọn cướp, phải đền mộng mơ!

Chỉ thương bầy trẻ xác xơ
Đu dây qua suối, đôi bờ tử sinh
Gió lùa lớp học mong manh
Thịt thơm trong mộng, áo lành trong mơ
Cháu ơi! Bác có đâu ngờ
Rút xương trẻ nhỏ để thờ gió mây
Bây giờ vĩnh viễn nằm đây
Lặng câm với đất, xuôi tay với đời

Bác mong nói được đôi lời
Để dâng các cháu nụ cười xi măng
Bác nghèo chẳng có gì hơn
Chỉ dăm thanh sắt làm xương vĩnh hằng
Thương Bác thì cho Bác nằm
Lấy sắt đổi thịt mà ăn mấy ngày
Đập bệ tượng lót đường lầy
Lấy thân mình Bác mà xây trụ cầu

Thoả lòng Bác ước bấy lâu…

Comments are closed.