Tôi: một người Việt bị thương

(Rút từ facebook của Trung Dũng Kqd)

Tôi:
Một người Việt bị thương
Nửa đêm cụng đầu vào ngọn hải đăng vì đang ngủ chợt lên cơn thèm cá.
Nửa đêm bị thằng hèn mang khuôn mặt mình rình rình ném đá.
Nửa đêm thường tái phát cơn đau vì những mảnh đạn bom găm chia rẽ, hận thù…

Tôi:
Một người Việt bị thương trầm trọng
Nửa đêm cứ lao thẳng vào tường khi nghe tiếng thét xung phong!
Nhìn tứ phía toàn lũ người thù địch
Nói chuyện hoà giải, đình chiến với tôi e không thể, đừng hòng!

Tôi:
Một người Việt với tấm thân tàn phế
May thoát được vòng vây của những cuộc thanh trừng.
May sống sót, chưa bị đồng đội mình trừ khử.
May khom cúi xuống kịp thời nên nhát đao chí mạng sượt sống lưng.

Tôi:
Một người Việt bị vết thương hành, không ngủ được
Đưa vội cánh tay lặc lìa cho những “kẻ sát nhân bình dị”… dắt đi…

Tôi:
Một người Việt bị thương…

Comments are closed.