TUYÊN BỐ VỀ QUYỀN TỰ DO LẬP HỘI VÀ QUYỀN TỰ DO BIỂU TÌNH

(Cập nhật đợt 3, tổng cộng 15 tổ chức và 204 cá nhân ký tên)

CHÚNG TÔI, các tổ chức xã hội dân sự và người Việt sinh sống trong và ngoài nước, nhận định và tuyên bố về quyền tự do lập hội và quyền tự do biểu tình của công dân Việt Nam như sau:

Nhận định

Điều 25 của Hiến pháp ban hành năm 2013 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (Hiến pháp 2013) đã long trọng ghi nhận các quyền tự do bất khả xâm phạm của mọi công dân Việt Nam: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định.”

Đáng tiếc là tất cả các quyền tự do nêu trên vẫn chưa được nhà nước Việt Nam tôn trọng và bảo đảm đầy đủ kể từ năm 1946, khi bản hiến pháp đầu tiên được ban hành, cho đến tận ngày nay. Nếu trước năm 1975 do hoàn cảnh chiến tranh, việc thực thi các quyền tự do của công dân chưa được quan tâm đúng mức, thì sau ngày hòa bình được lập lại, tính đến nay đã hơn 42 năm trôi qua, mọi lý do thường dùng để biện minh và duy trì những trở ngại đó không còn phù hợp để tiếp tục ngăn cản các quyền công dân tồn tại trên giấy trở thành hiện thực.

Với mục đích hiện thực hóa Quyền Lập hội và Quyền Biểu tình trong Hiến pháp 2013, gần đây Quốc hội đã đưa vào chương trình nghị sự kế hoạch thảo luận và thông qua hai bản dự thảo Luật Lập hội và Luật Biểu tình. Tuy nhiên, Chính phủ và các cơ quan nhà nước chịu trách nhiệm soạn thảo các dự án luật đó đã không làm đúng và đủ trách nhiệm được Quốc hội giao phó, nên việc ban hành hai luật nói trên đã bị trì hoãn nhiều lần với nhiều lý do không thể chấp nhận.

Tuyên bố

Từ những nhận định trên, CHÚNG TÔI – các tổ chức xã hội dân sự và người Việt sinh sống trong và ngoài nước – cùng tuyên bố như sau:

Thứ nhất, quyền tự do lập hội và biểu tình là các quyền công dân thiết yếu, cần được ưu tiên tôn trọng bởi nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đây chính là dân quyền được hiến pháp ghi nhận, chứ không phải được ban cấp bởi bất cứ ai hay bất cứ cơ quan nhà nước nào.

Thứ hai, các tổ chức xã hội dân sự là thành tố không thể thiếu của một nhà nước pháp quyền hiện đại, bên cạnh các tổ chức chính trị và cơ quan công quyền của quốc gia; do vậy nhà nước cần phải thay đổi nhận thức, từ bỏ thái độ nghi ngờ và kỳ thị đối với các tổ chức xã hội dân sự do chính người dân tự thành lập và tự nguyện tham gia.

Thứ ba, Điều 25 của Hiến pháp 2013 nhấn mạnh “việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định”, nên sự trì hoãn ban hành luật để thực thi các quyền tự do lập hội và biểu tình là hành động vi hiến cố ý và có chủ đích.

Thứ tư, yêu cầu Quốc hội xem xét trách nhiệm của Chính phủ và các cơ quan nhà nước được giao nhiệm vụ soạn thảo các dự án luật lập hội và biểu tình để có biện pháp xử lý phù hợp và giải quyết dứt khoát, nhằm đáp ứng sự trông đợi và tin tưởng của nhân dân.

Thứ năm, Hiến pháp đứng trên mọi luật và bất kỳ văn bản quy phạm pháp luật nào, nên không ai hoặc cơ quan nhà nước nào có quyền tùy tiện ngăn cản công dân thực thi các quyền công dân hiến định của mình.

Lập ngày 28 tháng 9 năm 2017

Các tổ chức xã hội dân sự và người Việt sinh sống trong và ngoài nước đồng ký tên:

Tổ chức:

1. Diễn đàn Xã hội dân sự, đại diện: ông Nguyễn Quang A

2. Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng, đại diện: ông Võ Văn Thôn

3. Ban Vận động Văn đoàn Độc lập Việt Nam, đại diện: PGS TS Hoàng Dũng

4. Diễn đàn Bauxite Việt Nam, đại diện: GS Phạm Xuân Yêm và GS Nguyễn Huệ Chi

5. Câu lạc bộ Phan Tây Hồ, đại diện: ông Hà Sĩ Phu và ông Đoàn Nhật Hồng

Đợt 2

6. Người Bảo vệ Nhân quyền (Defend the Defenders), đại diện: ông Vũ Quốc Ngữ

7. Mạng lưới Các Tổ chức XHDS Độc lập, đại diện: ông Vũ Quốc Ngữ

8. Hội Cựu Tù nhân Lương tâm, đại diện: bác sĩ Nguyễn Đan Quế và linh mục Phan Văn Lợi

9. Báo điện tử Tiếng Dân Việt Media, đại diện: nhà báo Trần Quang Thành

10. Hội Phụ nữ nhân quyền, đại diện: bà Huỳnh Thục Vy

11. Giáo xứ Phú Yên, Nghệ An, đại diện: LM Đặng Hữu Nam

Đợt 3

12. Liên Đoàn Lao Động Việt Tự Do, đại diện: Chủ tịch Nguyễn Đình Hùng và Phó Chủ tịch Châu Dương

13. Nhóm Văn Lang – Cộng hòa Czech, đại diện: Nguyễn Cường.

14. Nhóm Nghiên Cứu Thể chế, đại diện: ông Nguyễn Vũ Bình

15. Nhóm Vì Môi Trường, đại diện: Nguyễn Thị Bích Ngà, trưởng nhóm.

Cá nhân:

1. Đào Công Tiến, nguyên hiệu trưởng Trường Đại học kinh tế TP HCM

2. Võ Văn Thôn, nguyên giám đốc Sở Tư pháp TP HCM

3. Nguyễn Quang A, TSKH, nguyên viện trưởng Viện IDS, Hà Nội

4. Hoàng Hưng, nhà thơ – dịch giả, Sài Gòn (TP HCM)

5. Hoàng Dũng, PGS TS, Sài Gòn (TP HCM)

6. Nguyên Ngọc, nhà văn, Hội An

7. Nguyễn Đăng Quang, cựu đại tá an ninh Bộ Công an, Hà Nội

8. Phạm Toàn, nhà giáo dục, người sáng lập Nhóm giáo dục Cánh Buồm, Hà Nội

9. Nguyễn Huệ Chi, GS Ngữ văn, Hà Nội

10. Đặng Thị Hảo, TS Văn học, Hà Nội

11. Nguyễn Đình Nguyên, TS Y khoa, Australia

12. Nguyễn Thị Khánh Trâm, hưu trí, TP HCM

13. Trần Minh Thảo, viết văn, Bảo Lộc, Lâm Đồng (CLB Phan Tây Hồ)

14. Tuấn Khanh, nhạc sĩ, Sài Gòn (TP HCM)

15. Huỳnh Sơn Phước, nhà báo, Hội An

16. Võ Văn Tạo, nhà báo, Nha Trang

17. Lê Thân, hưu trí, thành viên CLB Lê Hiếu Đằng, Sài Gòn (TP HCM)

18. Hạ Đình Nguyên, hưu trí, thành viên CLB Lê Hiếu Đằng, Sài Gòn (TP HCM)

19. Lê Phú Khải, nhà báo, thành viên CLB Lê Hiếu Đằng, Sài Gòn (TP HCM)

20. Kha Lương Ngãi, nguyên phó TBT báo Sài Gòn giải phóng, thành viên CLB Lê Hiếu Đằng, Sài Gòn (TP HCM)

21. Trần Minh Quốc, nguyên ủy viên báo chí Tổng hội Sinh viên Cần Thơ 1966, thành viên CLB Lê Hiếu Đằng, Sài Gòn (TP HCM)

22. Nguyễn Kim Chi, nghệ sĩ, thành viên CLB Lê Hiếu Đằng, Sài Gòn (TP HCM)

23. Trần Rạng, thành viên CLB Lê Hiếu Đằng, Sài Gòn (TP HCM)

24. Trần Văn Bang, kỹ sư, cựu chiến binh chống Trung Quốc xâm lược, thành viên CLB Lê Hiếu Đằng, Sài Gòn (TP HCM)

25. Ngô Kim Hoa (Sương Quỳnh), nhà báo tự do, thành viên CLB Lê Hiếu Đằng, Sài Gòn (TP HCM)

26. Lại Thị Ánh Hồng, nghệ sĩ, thành viên CLB Lê Hiếu Đằng, Sài Gòn (TP HCM)

27. Phan Đắc Lữ, nhà thơ, thành viên CLB Lê Hiếu Đằng, Sài Gòn (TP HCM)

28. Tô Lê Sơn, kỹ sư, thành viên CLB Lê Hiếu Đằng, Sài Gòn (TP HCM)

29. Bùi Minh Quốc, nhà thơ, Đà Lạt

30. Nguyễn Thu Giang, nguyên Phó Giám đốc Sở Tư Pháp TPHCM

31. Nguyễn Khắc Mai, nguyên vụ trưởng Vụ Nghiên cứu, Ban Dân vận trung ương, Hà Nội

32. Phạm Bá Hải, cựu tù nhân lương tâm, Sài Gòn (TP HCM)

33. Phạm Đình Trọng, nhà văn, thành viên CLB Lê Hiếu Đằng, Sài Gòn (TP HCM)

34. Vũ Thư Hiên, Paris – Pháp

35. Trần Ngọc Sơn, kỹ sư, Pháp

36. Nguyễn Thanh Hằng, dược sĩ, Pháp

37. Trần Tiến Đức, nhà báo độc lập, đạo diễn phim tài liệu và truyền hình, Hà Nội

38. Dương Tường, nhà thơ – dịch giả, Hà Nội

39. Hồ Ngọc Nhuận, nhà báo, dân biểu đối lập thời VNCH, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

40. Tống Văn Công, nhà báo, hiện ở Mỹ

41. Mạc Văn Trang, TS Tâm lý giáo dục, Hà Nội

42. Phan Thị Hoàng Oanh, giảng viên ĐH, Sài Gòn

43. André Menras- Hồ Cương Quyết, nhà giáo Pháp Việt

44. Hà Thúc Huy, PGS.TS. Hóa học, Sài Gòn (TP HCM)

45. Vũ Trọng Khải, chuyên gia nông nghiệp, Sài Gòn (TP HCM)

46. Ý Nhi, nhà thơ, TP HCM

47. Tương Lai, nguyên viện trưởng Viện Xã hội học Việt Nam, nguyên thành viên Tổ Tư vấn Võ Văn Kiệt.

48. Trần Thế Việt, nguyên Bí thư Thành ủy Đà Lạt

49. Lại Nguyên Ân, nhà nghiên cứu độc lập, Hà Nội 

50. Nguyễn Đăng Hưng, Giáo sư danh dự, Đại học Liège, Bỉ, cư trú tại Sài Gòn (TP HCM)

51. Tiêu Dao Bảo Cự, nhà văn tự do, Đà Lạt

52. Phạm Nguyên Trường, dịch giả, Vũng Tàu

53. Chu Hảo, Viện trưởng Viện Phan Châu Trinh, Hội An, Quảng Nam

54. Trần Đức Nguyên, cán bộ hưu trí, Hà Nội

55. Bùi Hiền, nhà thơ, Canada

56. Cao Lập, hưu trí, cư trú tại Mỹ

57. Huỳnh Tấn Mẫm, nguyên chủ tịch Tổng hội Sinh viên Sài gòn, nguyên ủy viên Mặt trận Tổ quốc Tp HCM

58. Lê Công Giàu, nguyên tổng thư ký THSV Sài Gòn 1966, nguyên phó bí thư thường trực Thành Đoàn Tp HCM 1975, nguyên GĐ Cty Savimex

59. Bùi Tiến An, hưu trí, Sài Gòn (TP HCM)

60. Lê Khánh Luận, TS Toán, nhà thơ, nguyên giảng viên ĐH Kinh Tế TPHCM

61. Hà Sĩ Phu, TS Sinh học, CLB Phan Tây Hồ, Đà Lạt

62. Nguyễn Quang Nhàn, CLB Phan Tây Hồ, Đà Lạt

63. Huỳnh Nhật Tấn, hưu trí, Đà Lạt

64. Đoàn Nhật Hồng, thành viên CLB Phan Tây Hồ, Đà Lạt

65. Nguyễn Hữu Toàn, PGS.TS.BS., Đà Nẵng

66. Huỳnh Nhật Hải, hưu trí, CLB Phan Tây Hồ, Đà Lạt

67. Lê Công Định, luật sư, thành viên CLB Lê Hiếu Đằng

68. Nguyễn Tiến Quang, kiến trúc sư, Sài Gòn ((TP HCM)

69. Trần Công Thạch, Sài Gòn (TP HCM)

70. Đào Tiến Thi, nhà nghiên cứu văn học và ngôn ngữ, nguyên ủy viên Ban chấp hành Hội Ngôn ngữ học Việt Nam, Hà Nội

71. Thiều Thị Tân, hưu trí, thành viên CLB Lê Hiếu Đằng

72. Hồ Hiếu, thành viên CLB Lê Hiếu Đằng

73. Nguyễn Xuân Diện, Tiến sĩ, Hà Nội

74. Nguyễn Thị Vân Như, Bác sĩ, Budapest, CH Hungary

75. Ngô Thị Kim Cúc, nhà văn, nhà báo, Sài Gòn (TPHCM)

76. Nam Dao Nguyễn Mạnh Hùng, nhà văn, cựu GS kinh tế học Đại học Laval, Canada

Đợt 2

77. Nguyễn Nguyên Bình, nhà văn, Hà Nội

78. Phan Quốc Tuyên, kỹ sư tin học, Thụy Sĩ

79. Trần Hữu Quang, PGS-TS Xã hội học, Sài Gòn

80. Nguyễn Tâm, kỹ sư Điện máy, TP HCM

81. Uông Đình Đức, kỹ sư Cơ khí, đã nghỉ hưu, TP HCM 

82. Ngụy Hữu Tâm, dịch giả, Hà Nội

83. Trần Công Thắng, bác sĩ, Na Uy

84. Nguyễn Phong, kỹ sư, Hoa Kỳ

85. Lê Hải, nhà nhiếp ảnh, Đà Nẵng

86. Hà Văn Thùy, nhà văn, TP HCM

87. Trần Văn Huynh, đã nghỉ hưu, hiện cư ngụ tại TP Melbourne, Australia

88. Khổng Hy Thiên, kỹ sư, Khánh Hòa

89. Trần Đĩnh, tác giả Đèn Cù, Sài Gòn (TP HCM)

90. Nguyễn Đức Quỳ, cựu giáo chức, Hà Nội

91. Tuệ- Hải Nguyễn, Australia

92. Phạm Văn Biên, nhà văn, Nha Trang

93. Ngô Đắc Lợi, nhạc sĩ, Cần Thơ

94. Đỗ Xuân Cang, thành viên Tập hợp Dân chủ Đa nguyên tại Praha, CH Czech

95. Vinh Anh, CCB, Hà Nội

96. Lê Ngọc Thanh, linh mục Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, Sài Gòn (TP HCM)

97. Phạm Vương Ánh, cựu sĩ quan QĐNDVN, kỹ sư Kinh tế, TP Vinh, Nghệ An

98. Nguyễn Trần Hải, cựu sĩ quan Hải quân NDVN, Hải Phòng

99. Nguyễn Trọng Hoàng, bác sĩ, Paris, Pháp    

100. Đỗ Hữu Hải, hưu trí, Hà Nội

101. Trần Viết Tuyên, kiến trúc sư, Hamburg, CHLB Đức

102. Lê Khánh Hùng, TS Công nghệ Thông tin, Hà Nội

103. Phan Trọng Khang, thương binh 2/4 DNTN, Hà Nội

104. Ồng Quang Vinh, hưu trí, Khánh Hòa

105. Nguyễn Trọng Bách, kỹ sư Động lực, Nam Định

106. Phạm Khiêm Ích, nghiên cứu khoa học, Hà Nội

107. Mai Văn Võ, CCB biên giới phía Bắc, cựu đảng viên, cựu TNLT 1997

108. Ngô Thị Thứ, giáo viên, Sài Gòn (TP HCM)

109. Lưu Hồng Thắng, công nhân, Hoa Kỳ

110. Phạm Thị Hoàng Nhung, kỹ sư hóa, Hà Nội

111. Lê Phước Sinh, dạy học, Sài Gòn (TP HCM)

112. Đoàn Văn Tiết, nhà giáo, Sài Gòn (TP HCM)

113. Phạm Văn Đỉnh, Toulouse, Pháp

114. Nguyễn Đèn Cù, cựu học sinh Pétrus Ký khoá 70-77, viết blog tự do, Phú Quốc, Kiên Giang

115. Đặng Đình Mạnh, luật sư thuộc Đoàn LS TP HCM

116. Đặng Bích Phượng, hiện đã nghỉ hưu, Hà Nội

117. Đỗ Như Ly, kỹ sư, hưu trí, Sài Gòn (TP HCM)

118. Lê Anh Hùng, nhà báo độc lập, Hà Nội

119. Hà Dương Tường, nhà giáo về hưu, Pháp

120. Phạm Anh Tuấn, kỹ sư, sinh sống ở Australia

121. Nguyễn Ngọc Sẵng, tiến sĩ, hưu trí, Hoa Kỳ

122. Nguyễn Minh Tuấn, kỹ sư chế tạo máy, Erlangen, CHLB Đức

123. Nguyễn Mạnh Hùng, mục sư Tin lành, Sài Gòn (TP HCM)

124. Lê Văn Tâm, nguyên Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Nhật Bản

125. Doãn Mạnh Dũng, kỹ sư, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Khoa học Kỹ thuật và Kinh tế Biển TP HCM 

126. Nguyễn Văn Lịch, Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội

127. Đào Tấn Phần, nhân viên lao công trường THPT, Phú Yên

128. Nguyễn Đình Ấm, nhà báo, trú tại Long Biên, Hà Nội

129. Chu Sơn, công dân Việt Nam, TP HCM

130. Nguyễn Thị Kim Thoa, công dân Việt Nam, TP HCM

131. Lê Mai Đậu, kỹ sư, Hà Nội

132. Vũ Hoàng Anh (Bốn Phương), cư ngụ tại Dallas, TX, Hoa Kỳ

133. Mai Thái Lĩnh, nhà nghiên cứu, Câu lạc bộ Phan Tây Hồ, Đà Lạt

134. Văn Phú Mai, cựu giáo chức, Quảng Nam

135. Đinh Đức Long, tiến sĩ, bác sĩ, Sài Gòn (TP HCM)

136. Nguyễn Lương Thịnh, hưu trí, Sài Gòn (TP HCM)

137. Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch Hội Cơ học Thủy khí Việt Nam, Đà Nẵng

138. Trần Văn Tiến, Praha, CH Czech

139. Nguyễn Phục Hưng, kỹ sư điện, TP.HCM

140. Đào Minh Châu, Hà Nội

141. Như Quỳnh de Prelle, nhà thơ, Brussels, Bỉ

142. Trần Thiện Kế, dược sĩ, Hà Nội

143. Nguyễn Văn Dương, Sài Gòn (TP HCM)

144. Phùng Hoài Ngọc, thạc sĩ, An Giang

145. Bùi Quang Vơm, kỹ sư, Paris, Pháp

146. Nguyễn Văn Cát, cựu chiến binh, TP HCM

147. Bùi Nghệ, sinh tại Quảng Ngãi, thường trú tại Tân Bình, TP HCM

148. Triệu Sang, thương phế binh VNCH, quê quán Sóc Trăng

149. Đặng Hữu Nam, linh mục Giáo xứ Phú Yên, Nghệ An

150. Trần Quốc Túy, kỹ sư hóa, đã nghỉ hưu, Hà Nội

151. Phạm Kỳ Đăng, làm thơ viết báo, dịch thuật tại CHLB Đức

152. Lý Đăng Thạnh, người chép sử, Sài Gòn (TP HCM)

153. Đào Đinh Bình, kỹ sư hưu trí, Hà Nội

154. Phuoc Le, Hoa Kỳ

155. Mai Anh Tài, tiến sĩ Kinh tế, TP HCM

156. Nguyễn Hải Sơn, công nhân, CHLB Đức

Đợt 3

157. Nguyễn Đình Cống, GS hưu trí, Hà Nội

158. Nguyễn Kim Khánh, buôn bán nhỏ, TP HCM

159. Hứa Minh Hải Đăng, buôn bán nhỏ, TP HCM

160. Nguyễn Ngọc Thạch, hưu trí, TP Hồ Chí Minh

161. Hà Dương Tuấn, nguyên chuyên gia CNTT, Pháp

162. Lê Chi, kỹ sư Cơ khí, hiện sống ở Đà Nẵng

163. Lê Quang Huy, kỹ sư nông nghiệp, Nam Định

164. Lê Quang Huy, cựu giáo chức, Sài Gòn

165. Nguyễn Văn Nghi, TS sinh học, Hà Nội

166. Tô Xuân Thành, cựu quân nhân, Nghệ An

167. Trần Hải Hạc, nhà giáo nghỉ hưu, Paris, Pháp

168. Lê Viết Bình, tiến sĩ hóa học, hưu trí, TP HCM

169. Tô Oanh, GV THPT đã nghỉ hưu, Bắc Giang

170. Hoàng Thị Như Hoa, bộ đội xuất ngũ, Thanh Trì, Hà Nội

171. Nguyễn Hồng Khoái, Tây Hồ, Hà Nội

172. Nguyễn Văn Ly (Tư Kết), cán bộ hưu trí, TP HCM

173. Nguyễn Sỹ Kiệt, cán bộ hưu trí, TP HCM

174. Xà Quế Châu, sinh sống tại Sài Gòn

175. Trần Văn Hoàng, tư vấn cơ sở dữ liệu, đã nghỉ hưu, Canada

176. Đào Văn Bính, kỹ sư ở Hà Nội

177. Phạm Văn Hải (Bloger Biển Trời Tự Do), biên kịch/đạo diễn/nhà sản xuất phim, TP HCM

178. Bùi Tín, nhà báo tự do sống tại Pháp

179. Dương Quốc Sơn, kỹ sư Xây dựng, TP HCM

180. Nguyễn Đức Nhuận, cựu giáo sư và giám đốc Trung tâm nghiên cứu SEDET-CNRS, Paris

181. Hoàng Quý Thân, PGSTS, hưu trí, Hà Nội

182. Đỗ Thịnh, nghiên cứu khoa học xã hội và sức khỏe, Hà Nội

183. Nguyễn Đào Trường, hưu trí, Hải Dương

184. Lê Xuân Ban, sinh sống tại Sài Gòn

185. Thích Hạnh Thức, Fb chua An’s, Sài Gòn

186. Dương Quốc Huy, cựu chiến binh, Hà Nội

187. Nguyễn Trọng Việt, kỹ sư đã về hưu, Hà Nội

188. Phạm Văn Minh, Đông Anh, Hà Nội

189. Đặng Đăng Phước, giáo viên, Đăk Lăk

190. Phạm Mạnh Tuân, chuyên viên công nghệ thông tin, Bắc Ninh

191. Lý Quốc Huy, nuôi tôm, Cà Mau

192. Phạm Ngọc Thái, nhà thơ, Hà Nội

193. Hoàng Kim Ánh, nội trợ, Australia

194. Vũ Hải Long, TSKH nghỉ hưu, Sài Gòn

195. Nguyễn Thanh Mai, nhân viên du lịch, Praha, CH Czech

196. Lư Văn Bảy, công dân Việt Nam, Kiên Giang

197. Nguyễn Hồng Hậu, xã Công Thành, nhuyện Yên Thành, Nghệ An

198. Nguyễn Thị Bích Ngà, kinh doanh, quận 3, Sài Gòn

199. Lê Đình Hồng, nghỉ hưu, Canada    

200. Lê Thị Nhân, nghỉ hưu, Canada

201. Nguyễn Minh Thiện, công chức về hưu, Tây Ninh

202. Nguyễn Chí Trung, công chức, Đống Đa, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

203. Hương Nam, Khối 8406, Australia

204. Phan Văn Huy Tâm, cựu giáo viên, Bình Thuận

Mọi tổ chức và cá nhân đồng ý ký tên vào Tuyên bố xin gửi về địa chỉ: quyenlaphoivabieutinh@gmail.com

Comments are closed.