Abraham, Martin and John

 

Abraham, Martin and John là bài hát sự tưởng niệm các nhà lãnh đạo nhân quyền bị ám sát tại Mỹ, từ Abraham Lincoln đến John F. Kennedy, đến Martin Luther King, Jr., đến Robert Kennedy. Richard Holler viết bài này để đáp lại vụ ám sát năm 1968 của Martin Luther King và Robert Kennedy. Bài được ghi đĩa đầu tiên là với giọng hát Dion DiMucci trong đĩa đơn Dion (1968), đạt vị trí thứ 4 trên Bảng xếp hạng đĩa đơn nhạc Pop Hoa Kỳ.

Bản dịch tiếng Việt dưới đây là của Trần Ngọc Cư.

Hôm nay 17/1, Ngày Martin Luther King, Jr., Văn Việt cho đăng bài này để tưởng nhớ nhà hoạt động nhân quyền vĩ đại Hoa Kỳ và để nguyện cầu cho các nhà hoạt động nhân quyền Việt Nam.

Văn Việt

 

Abraham, Martin and John

 

Có ai ở đây đã nhìn thấy người bạn cũ của tôi là Abraham không?

Bạn có thể cho tôi biết ông ấy đã đi đâu?

Ông ấy giải thoát rất nhiều người

Nhưng hình như người hiền thường chết trẻ

Tôi vừa nhìn quanh, ông ấy đã đi rồi.

Có ai ở đây đã nhìn thấy người bạn cũ của tôi là John không?

Bạn có thể cho tôi biết ông ấy đã đi đâu?

Ông ấy đã giải thoát rất nhiều người

Nhưng hình như người hiền thường chết trẻ

Tôi vừa nhìn quanh, ông ấy đã đi rồi

Có ai ở đây đã nhìn thấy người bạn cũ của tôi là Martin không?

Bạn có thể cho tôi biết ông ấy đã đi đâu?

Ông ấy đã giải thoát rất nhiều người

Nhưng hình như người hiền thường chết trẻ

Tôi vừa nhìn quanh, ông ấy đã đi rồi

Chả lẽ bạn không tin yêu những điều họ theo đuổi

Chả lẽ họ không tìm ra một số điều tốt lành cho bạn và cho tôi?

Và chúng ta sẽ được tự do

Một ngày không xa, sẽ có

Một ngày

Có ai ở đây đã nhìn thấy người bạn cũ của tôi là Bobby không?

Bạn có thể cho tôi biết ông ấy đã đi đâu?

Tôi nghĩ tôi thấy ông ấy đi qua ngọn đồi

Cùng với Abraham, Martin và John.

Abraham, Martin and John Has anybody here seen my old friend Abraham? Can you tell me where he’s gone? He freed a lot of people, But it seems the good they die young. You know, I just looked around and he’s gone. Anybody here seen my old friend John? Can you tell me where he’s gone? He freed a lot of people, But it seems the good they die young. I just looked around and he’s gone. Anybody here seen my old friend Martin? Can you tell me where he’s gone? He freed a lot of people, But it seems the good they die young. I just looked ’round and he’s gone. Didn’t you love the things that they stood for? Didn’t they try to find some good for you and me? And we’ll be free Some day soon, and it’s a-gonna be one day… Anybody here seen my old friend Bobby? Can you tell me where he’s gone? I thought I saw him walkin’ up over the hill, With Abraham, Martin and John.

Comments are closed.