Trần Ngọc Cư

Ngỏ với mây Tần

Trần Ngọc Cư  (Mến tặng Thu Ngoc Dinh)   Khi nhiệt huyết mất đi Người ta sẽ mất dần lẽ sống

“Sao anh nỡ đành quên?”

Trần Ngọc Cư Theo thống kê có đến 2/3 cộng đồng người Mỹ gốc Việt ủng hộ Trump, hậu thuẫn này chỉ là sự…

Ngã cuồng (*)

Trần Ngọc Cư Don lắng nghe Abe trong phòng ăn Nhà Trắng Những người đồng đảng hồ hởi lắng nghe; Có hai cha con…

Einstein và Đức tin

Walter Isaacson, Time Magazine, Thursday, Apr. 05, 2007. Trần Ngọc Cư dịch Einstein biết nói chậm. “Cha mẹ tôi lo lắng đến nỗi phải…