Một giờ với Thái Hạo và câu chuyện Hồ Ka Pét II #1

Thái Hạo – Cát Linh

9 Sept 2023 #Rừng #HồKaPét #môitrường

#Rừng #HồKaPét #môitrường

Rừng, đâu đơn giản chỉ là tình yêu.

Rừng, một mạng lưới sự sống.

"Quê tôi ở vùng trung du. Thời còn bé, 10, 12 tuổi, chim chóc rất nhiều. Tuy nhiên đến thời con của tôi thì các cháu rất khó để nhìn thấy 1 con chim bay như thế. Nó chỉ còn sót lại vài loài và lúc nào cũng trong tình trạng hoảng sợ. Những giống chim ngày xưa ríu rít khắp sân nhà, cây cối, bây giờ không còn tìm thấy nữa."

—————————–

Music @copyright: Violet Spirtit – Dan Henig I Studio YouTube

Footage: Hoan Đoan I Yến Năng I Thái Hạo

—————————–

2:30: Yếu tố con người

20:00: Phản giáo dục

23:40: Tầm quan trọng của rừng nguyên sinh

34:40: Rừng có tánh linh

43:51: Hãy thể hiện là chúng ta đang sống

Comments are closed.