Phỏng vấn nhà thơ Hoàng Hưng về vụ án Hoàng Cầm

Đoàn Bảo Châu

Chiều ngày 20/2/2022, tại Đường Sách ở Sài Gòn đã có cuộc ra mắt cuốn sách Hoàng Cầm về Kinh Bắc, một dự án kỉ niệm một trăm năm ngày sinh của thi sỹ. Hôm nay tôi có cuộc phỏng vấn nhà thơ Hoàng Hưng, người bạn vong niên, một tri kỉ của nhà thơ Hoàng Cầm. Qua cuộc trò chuyện này, tôi hy vọng sẽ được nhà thơ Hoàng Hưng phác lại chân dung văn hoá Hoàng Cầm, sự nghiệp và về vụ án khiến nhà thơ Hoàng Cầm và chính ông, nhà thơ Hoàng Hưng phải vào tù năm 1982.

Comments are closed.