‘Tư tưởng của Phan Châu Trinh vẫn còn thời sự với Việt Nam’

Nguyễn Quang A

Tiến sỹ Khoa học Nguyễn Quang A, nhà nghiên cứu, biên khảo và dịch giả từ Hà Nội cho rằng những tư tưởng của nhà Ái quốc và Cải cách Phan Châu Trinh không chỉ vẫn còn ‘giữ nguyên giá trị’ đối với xã hội Việt Nam ngày hôm nay, mà còn có nhiều điểm tương đồng được tìm thấy trong nhiều công trình khoa học xã hội và chính trị quốc tế đương đại.


Comments are closed.