Văn Việt trò chuyện với nhà văn Nam Dao Nguyễn Mạnh Hùng

Cuộc trò chuyện diễn ra tại Quebec, Canada, ngày 23/10/2018.

Comments are closed.