Kỳ quan thế giới mới

Lý Trực Dũng

Năm 2.000 tôi vẽ cái tranh “NHÀ SIÊU MỎNG HÀ NỘI ĐỀ CỬ CHO 7 KỲ QUAN THẾ GIỚI”. Nhà siêu mỏng trong tranh của tôi dày 52 cm, tưởng Nhà Siêu Mỏng Hà Nội đề cử cho 7 kỳ quan thế giới mới đã siêu.
Ai ngờ 2018 ở Việt Nam ta có nhà xây đàng hoàng chỉ mỏng có 42 cm! (Ảnh lấy trên mạng FB không rõ tác giả. Xin phép được sử dụng).
Với tư cách là một Kiến trúc sư, tôi xin đề nghị Hội Kiến trúc sư Việt Nam và Liên đoàn Kiến trúc thế giới UIA trao tặng ngay giải thưởng lớn cho tuyệt phẩm kiến trúc này.

clip_image002

clip_image004

Comments are closed.