Lý Trực Dũng

Danh dự

Lý Trực Dũng Sự coi trọng của dư luận xã hội, dựa trên giá trị tinh thần, đạo đức tốt đẹp (Từ điển tiếng…

Không lời

Lý Trực Dũng Họa sĩ biếm họa Peter Kleiner đã có một cái tranh thời sự và rất hay. Nam Bắc Hàn giờ gặp…

Nôn ra

Lý Trực Dũng 11/3/2018: Tôi vẽ bức tranh này. 13/3/2018: Sáng 13/3 các báo đưa tin bộ sậu Mobifone và AVG đã thống nhất…