Lý Trực Dũng

Kéo thuyền trên sông Volga

Lý Trực Dũng HỘI HỌA Với tác phẩm „Kéo thuyền trên sông Volga“, Ilya Repin đã trở thành họa sĩ hàng đầu của thế…